Eerlijk is eerlijk. werkvorm

By Wilma van Tuyl | Geen categorie

sep 17
Eerlijk is eerlijk

Werkvorm Eerlijk is eerlijk.

www.wilmavantuyl.nl

SPEEL VOOR DE VERANDERING

 

Doel
Team of groepsleden leren zich uit te spreken over het onderwerpen dat speelt.

Leren stelling te nemen, je uit te spreken in een groep, ook als het spannend is.

Meningsvorming over een onderwerp dat relevant is voor de organisatie.

 

Groepsgrootte: max 20 deelnemers

Duur: 10-15 minuten; of zolang dat nodig is.

Ruimte: ruime zaal, tafels en stoelen aan de kant.


Opdracht

Vraag de groep aan een kant van de zaal plaats te nemen.

Leg het doel van de oefening uit. Het gaat dus niet over waarheid of wie er gelijk heeft, maar de stellingen dieien ter verdieping en verheldering van de vraag of het probleem.
Bepaal gezamenlijk wat het onderwerp of vraag van deze dag is.

Bijvoorbeeld: hoe klantgericht zijn we, hoe resultaatgericht zijn we, hoe werken we nu samen, wat is nodig om integer te handelen in onze organisatie, etc.

Vraag deelnemers om naar de een plek in de zaal te lopen en daar een uitspraak te doen over het onderwerp: Eerlijk is eerlijk, we halen altijd onze doelen”.

Degenen die het hiermee eens zijn, lopen ook over en sluiten zich bij de spreker aan. Doe dit een aantal keren.

Start met de meest voor de hand liggende –dus veilige- uitspraken, zoals Eerlijk is eerlijk, we werken heel goed samen.

Daag uit tot meer stellingname. Waardeer degenen die initiatief tonen, zeker als er iemand alleen aan de overkant blijft staan. Geef hem of haar support.

Vraag aan de “achterblijvers” wat maakt dat ze zijn blijven staan?

Vraag aan beide groepen of ze elkaar vragen willen stellen over de uitspraak. Bv: waaruit blijkt dat, hoe helpt dit ons om, wat hebben we nodig om dit anders te doen, etc.

Rond af met een inventarisatie van de opgedane inzichten en hoe dit te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Bespreek mogelijke stappen die nu genomen gaan worden.

Laat een reactie achter:

Laat een reactie achter:

Share This